FRONT PAGE / strona główna POLITYKA


03.02.2016

W dniach 17.09 i 24.09 2016r minęła 50 rocznica zakończenia tajnych międzynarodowych negocjacji w Kolumnie dotyczących przyszłości Europy w tym Polski. Stworzony został plan działań na 25 lat plus 20 - faktycznie realizowany.


GRANICE

5.03.2009

W dniu dzisiejszym w Gazecie Wyborczej ukazał sie art. "Komu potrzebne jest Naddniestrze": Odpowiedź jest jedna - jest to drugi klucz do rozwiązania problemów jakie pozostawiał po sobie pakt Ribbentrop-Mołotow a których nie dało się usunąć w 1945r głównie z powodu ekspansjonistycznej polityki ZSRR której to głównymi beneficjentami jest obecna Ukraina i Białoruś. Pierwszym kluczem jest obwód Kaliningradzki pozostawiony w ZSRR przez Stalina - do czasu konferencji Poczdamskiej był przyznawany Polsce. Obecny okręg administracyjny Naddniestrze jest zbliżony pod względem lokalizacji do powstałej w roku 1924 Mołdawskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (w strukturze USRR) powołanej tylko w celu prowokacyjnym wobec Rumunii i istniejącej do 1940 r. tj. do czasu aneksji części terytorium Rumunii z której to utworzono Mołdawską Socjalistyczną Republikę Radziecką oczywiście będącą częścią ZSRR. Pozostałe części zajętego terytorium Rumunii weszły bezpośrednio w skład Ukraińskiej SRR północna jako obwód Czerniowiecki i południowa nadmorska jako część obwodu Odessa. Obecne Naddniestrze nie ma racji bytu jako samodzielne państwo, jedynym sensownym rozwiązaniem byłoby włączenie tego terytorium w skład Ukrainy w drodze wymiany za obszary po zachodniej stronie rzeki Dniestr będącej do 1940r rzeką graniczną. Obecna Ukraina musiałoby scedować te terytoria na rzecz Mołdawii, lub obw.Czerniowce na rzecz Rumunii a obszar nadmorski na rzecz Mołdawii. Andrzej Bąk


23.04.2012

Skąd się biorą problemy polaków mieszkających w obecnym państwie litewskim. Myślę że częściowo wyjaśni to poniższa mapa obrazująca historyczne wydarzenia (obecnie mało znane) które stały się przyczyną urojonych roszczeń rządu w Kownie w całym okresie międzywojennym i rzekomym uzasadnieniem kolejnej współpracy z sowietami (także i nazistami) w celu eliminacji ludności polskiej (Polacy stanowili 90% ludności na ziemiach przyznanych Litwie przez ZSRR) a także teraźniejszej obecności Litwinów w Wilnie i ich agresywnej postawy wobec rdzennej ludności na polskim terytorium całej Wileńszczyzny.

granica polsko litewskaKOMENTARZE


Komentarze do bieżących wydarzeń politycznych i artykułów prasowych dotychczas ukazywały się podpisane; andrzejbak, ab17pl, ab17, ab-yad, YAD, MtM, P.i B. 333D

Nowe projekty artystyczne, karykatury są sygnowane; ABąk, AB, AB YAD.

Większość moich teorii ekonomicznych i politycznych a także tych z dziedziny fizyki została już upubliczniona poprzez moje wpisy na forach internetowych pod pseudonimami jak powyżej. Sądząc po reakcjach czytelników większość z nich myślała że są to tylko żarty, ale to nie były tylko żarty.


Najnowsze komentarze do artykułów prasowych, wystąpień polityków:


POLITYKA

UKRAIŃSKI TELEEXPRESS ??? - 1.05.2012

Popatrzcie, w prawie każdym Teleexpresie ktoś z kijowskiej agentury wpierdziela Orłosiowi ukraińskie widły (tryzub) przez potylicę w mózg a on nic nie czuje. Wydaje mi się że rząd RP jest tak samo ślepy jak nadzór TVP odnośnie ekspansji ukraińców na naszym terytorium obecnym i historycznym.

teleexpress ukraiński

DONALD TUSK = STABILIZACJA (14.10.2011)

Wyniki wyborów parlamentarnych z 9.10.11 (zgodne w pełni z moimi prognozami) znają już wszyscy. Wszyscy także wiedzą że premierem będzie Tusk. Tusk najpierw mówi tak; nowy rząd powołam w przyszłym roku, następnie mówi; nowy rząd będzie jak skończy się nam prezydencja w EU, dalej mówi - nowy rząd będzie taki sam jak obecny, a następnie - nowy rząd będzie taki sam jak obecny ale z niewielkimi zmianami. To ja się pytam, po co były te wybory skoro nic się nie zmieni. To znaczy że ten nowy - stary rząd jest zimnym trupem już na starcie, wiemy że nic się nie zmieni, żadnych reform. Koniec.

22.08.2009

W Gazecie Wyborczej z dn 22.09. Norman Davies trochę sobie konfabuluje wypowiadając się na temat ustalania granic Polski po II wojnie światowej, szczególnie w kwestii Prus Wschodnich które według propozycji polskiego rządu emigracyjnego i wstępnych uzgodnień polskich komunistów ze Stalinem w całości miały należeć do Polski. Tylko trochę naiwna i spóźniona gra Churchilla o Dolny Śląsk (jak Wrocław nie będzie należał do Polski to Polacy nie będą mieli gdzie przesiedlić mieszkańców Lwowa) doprowadziła do sytuacji w której to Stalin był rzecznikiem komunistycznej Polski , biorąc sobie po sukcesie negocjacyjnym zapłatę w postaci okręgu Królewieckiego (niezatapialny krążownik Stalina) co do którego polscy komuniści długo nie mieli wątpliwości że będzie należał do Polski - patrz fragment mapy sieci drogowej w Polsce na lata 1945/46 wyd. Państwowy Urząd Samochodowy. Problem niemieckiej enklawy Prusy Wschodnie był kluczowy dla europejskiego ładu pokojowego po II wojnie światowej i wszyscy uznali że należy ją zlikwidować, niestety stworzono nową w rękach imperializmu sowieckiego która tworzy sytuację dalszej tymczasowości granic w europie środkowej.

prusy wschodnie mapa 1945-46

07.09.2010

Obłuda PO - partii Tuska zbliża się do szczytu, w walce politycznej partia ta zdradziła ideały "Solidarności" i aby wyeliminować z banku NBP z niektórych stanowisk ludzi PiS weszła w sojusz z SLD mianując komunistę M.Belkę na stanowisko prezesa który teraz jak donoszą dzienniki obsadza urząd byłymi działaczami PZPR.

17.05.2009

Jak podaje w dniu dzisiejszym www.Rzeczpospolita NBP odmówił emisji pamiątkowej monety upamiętniającej obronę Grodna przed wojskami sowieckimi w pierwszych dniach II wojny światowej kierując się względami politycznymi ( z tej samej okazji wyemituje trzy monety poświęcone walce z Niemcami). Widać że z NBP nikt jeszcze nie wyeliminował czerwonych pachołków zajmujących się ochroną interesów spadkobierców byłego ZSRR.

13.08.2008

Dzisiejsza wypowiedź min. R. Sikorskiego na konferencji prasowej jest szokująca, potwierdza opinię o jego niekompetencji w sprawach geopolityki. Polska nie powinna wysyłać swoich wojsk na Kaukaz jak obiecuje minister, nasz kraj nie może być rozjemcą na granicach Rosji a tym bardziej w strefie działań rosyjskiej armii poza jej granicami, kto twierdzi inaczej - ten wariat.


FINANSE

FINANSE 22.01.2008

G. Soros się myli że jest to najpoważniejszy klasyczny kryzys finansowy (Der Standard) od II wojny. Ten kryzys jest inny, wynika z tego że niektóre rządy i banki zastosowały procedurę waloryzacji potencjalnego przychodu - spowodowało to nadpłynność finansową (starzy księgowi nie widzieli niektórych przepływów). Wg. mnie w tej chwili nie grozi nam światowa recesja gospodarcza, tylko czasowe spowolnienie wynikające z długookresowego ograniczenia popytu w krajach nie mających wystarczających rezerw na ograniczenie nadpłynności lub ignorujących problem. Generalnie spowoduje to urealnienie ceny nafty na poziomie poniżej 45$, i kolejną falę ucieczki od pieniądza np; w gold do 1750$. Dopiero po wyczerpaniu się luźnego pieniądza powinna nastąpić sytuacja kryzysowa niektórych zdestabilizowanych gospodarek krajowych, a następnie falowe wygaszanie światowego załamania finansowego. Sama procedura jest majstersztykiem finansowym zastosowanym po raz pierwszy w kończącej się kilkuletniej fali wzrostowej światowej gospodarki.(AB)


REPRYWATYZACJA (PL) 13.03.2008

W założeniach do projektu ustawy reprywatyzacyjnej w wielu oficjalnych publikacjach pojawia się dziwna koncepcja polegająca na tym że zwrot majątku (odszkodowanie) za przedwojenne akcje, udziały, będące w posiadaniu obywateli przysługuje reaktywowanym w tym celu spółkom akcyjnym. Osoby fizyczne zaś miały by udowodnić przed spółką swe prawa do współwłasności jej majątku. Założeniem projektów ustaw reprywatyzacyjnych było to że zwrot (odszkodowanie) przysługuje tylko osobom fizycznym a nie prawnym, ponieważ ma to daleko idące konsekwencje. Część spółek działa w sposób ciągły np: za komuny państwowe obecnie sprywatyzowane tz. że otrzymały by odszkodowanie za to że istnieją i jak by się prawa wywłaszczonych miały do praw obecnych udziałowców, a może trzeba by było powołać spółkę dublera o tej samej nazwie aby spełnić wymóg ustawodawcy. Wiele spółek miało swe siedziby poza granicami kraju a zakłady produkcyjne i część udziałowców w Polsce, czy w takim przypadku należy reaktywować spółkę np: w USA, Belgi itp. a może nawet wg. polskiego prawa aby wypełnić założenia ustawowe. Należy także zapytać czy osoba która ma akcje o wartości np. 1000 zł musi reaktywować S. A. czy w sytuacji gdy nikt inny z większym pakietem nie podejmie działań to jej odszkodowanie przepadnie. Przypomnieć wypada że koncepcję reaktywacji przedwojennych spółek działających wg. ustawy Prawo Handlowe z 1934 r. wymyślono na potrzeby przedreprywatyzacyjnego odzyskania majątku. Reasumując muszę stwierdzić że złożoność obsługi drukowanych papierów wartościowych - nie można ich zostawić urzędnikowi administracji publicznej (podlegają prawu o walorach - na dodatek są najczęściej na okaziciela) powoduje wpychanie problemu w jeszcze większe meandry prawne byle dalej od odpowiedzialności właściwych ministrów. Należy chyba rozpatrzyć możliwość skupu i wyceny tych papierów na zlecenie ministerstwa przez wyspecjalizowane banki. Jak trudny to problem myślę że będziemy się wcześniej mogli przekonać ( w nieco mniejszej skali) przy wykupie przedwojennych obligacji bo termin wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mija już w kwietniu tego roku. Po tym terminie będzie konieczność realizacji zobowiązań wraz z ustawowymi odsetkami od dnia ogłoszenia wyroku więc żaden min. finansów nie zaryzykuje dalszego przeciągania sprawy. To że obecnie mamy taką skomplikowaną sytuację wynikającą z braku reprywatyzacji wynika z niezaprzeczalnego faktu że to głównie żydzi blokowali wszelkie działania ustawodawcy zmierzające do rozwiązania tego problemu ponieważ usiłowali przejąć kontrolę nad odrodzonym po 1989 roku państwem polskim. Odbudowa przedwojennych elit i klasy średniej (bez odpowiedniego kapitału prawie niemożliwa) była by przeszkodą w sterowaniu odradzającą się naszą demokracją. Pozbawienie kapitału polaków doprowadziło do wyprzedaży majątku narodowego w ramach prywatyzacji zachodnim inwestorom, przekłada się to w polityce na słabość podstaw ekonomicznych ugrupowań politycznych i całej administracji - urzędników państwowych. aktualizacja.11.3.11 ABPOLSKIE DROGI - AUTOSTRADY I DROGI EKSPRESOWE, m ŁÓDŹ-infrastruktura, LINIE KOLEJOWE   PROJEKTY DROGOWE I KOLEJOWE - mapy, zdjęcia 


MUZYKA 22.06.2009

Osoby które przez ubiegłe dziesięciolecia wykorzystywały moje kompozycje i teksty piosenek przypisując sobie ich autorstwo lub kupiły je bez nazwiska autora np. od służb specjalnych, informuję o konieczności ich zwrotu - w przeciwnym razie dojdzie do "rzezi czerwonego i żydowskiego bydła" i innych zamieszanych w ten proceder. (Dotyczy to także osób nieświadomych i wrobionych w trakcie rozgrywek personalnych).

Informuję posiadaczy moich kompozycji, tekstów i nagrań ich wykonań które służyły niejednokrotnie firmowane innym nazwiskiem do ściągnięcia nieformalnego haraczu dla organizacji promujących swoją grupę narodową - głównie żydowską, społeczną lub polityczną w biznesie i kulturze o konieczności zwrotu przywłaszczonych praw autorskich. W przypadku braku pozytywnego odzewu wykorzystam wszystkie znane mi z ostatnich wielu lat środki i metody aby odzyskać swoją własność.


TECHNOLOGIE


TV + comp. 1999-2001/2005/2008

...1.07.2008...

Telewizja stereoskopowa pasywna, więcej informacji dla pasjonatów tematu w stare webarchive tej strony.

lub w szerszym zakresie na archiwalnej tej stronie z dnia 25.07.2011 (technologia 3D, telewizja stereoskopowa i holograficzna, TVSHD,) KLIKNIJ TU


NIEKTÓRE KOMENTARZE I ZDJĘCIA UKAZUJĄCE SIĘ NA TEJ STRONIE PO OKRESIE PUBLIKACJI NIE SĄ PÓŹNIEJ DOSTĘPNE W ARCHIWUM STRONY.


www.andrzej-bak.net

www.andrzej-b.pl

www.andrzej-b.neostrada.plKontakt:    Andrzej Bąk   e-mail: ab17pl@gmail.com

Projekt strony: Andrzej Bąk 2004/2010; ekran 1366x768; Win64/WinNT6,1; IE 8.0/NS 6; Plik 3D strony głównej_first_website_in_3D