ANDRZEJ  B„K

Negocjator polityczny, malarz, projektant.

Andrzej Bčk 2004

INFORMACJE

MALARSTWO

AUTOSTRADY PL

FOTOGRAFIE

PILAWA FACEBOOK & TWITTER Inc.Piêtnasta (16) rocznica otwarcia / zamkniêcia firmy. Portal facebook - 15 rocznica pierwszej strony facebook (website)2003-2004, strona twitter - 17 rocznica (website)2000r.

Web site facebook and twitter were stolen by Jewish acting in USA organization.

YouTube